Privacy statement

Privacy Statement

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Voortman Groep B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06017437 en/of haar dochterondernemingen en filialen, naar buiten tredend onder de handelsnamen Voortman Keukens, Budget Select Keukens, Novarti en KeukenVision Keukens (hierna: Voortman). Voortman waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Voortman verzamelt tijdens uw interacties met Voortman, zoals wanneer u onze websites bezoekt, u registreert bij uw winkelbezoek, onze producten en / of diensten aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de klantenservice, enzovoort.

Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
• Informatie opvragen over onze producten en diensten;
• Deelname in Voortman online communities, waaronder onze kanalen/pagina's in social media
• Persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld;
• Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interactie met en communicatie van Voortman;
• Om een opdracht uit te voeren;
• Onderaannemers te instrueren en informeren over de uitvoering van uw order;
• Om u te informeren over de status van uw order;
• Om door u gestelde vragen te beantwoorden;
• Het afnemen van een tevredenheidsonderzoek;
• Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Het soort persoonlijke gegevens die wij verzamelen

Tijdens uw interactie met Voortman, bijvoorbeeld door een brochure aan te vragen op de website, een product te kopen of de Voortman-pagina's te bezoeken (zoals "Volg ons op Facebook"), kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals:
o Uw naam;
o Uw e-mailadres;
o Uw postadres;
o Uw telefoonnummer;
o Uw geslacht;
o Andere gegevens met betrekking tot uw onlineactiviteiten.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van:
o Uw IP-adres;
o Uw webbrowser;
o Uw locatie;
o De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
o De advertenties die u bekijkt of doorklikt;
o Uw cookie-ID;

Automatisch gegenereerde informatie

Voortman verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van onze site. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies".

Voortman maakt geen gebruik van uw gegevens om u geautomatiseerd speciale aanbiedingen op maat aan te bieden of andere acties te ondernemen.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Voortman deze?

Ter uitvoering van een aantal diensten maakt Voortman gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Gebruik door derden

Voortman kan uw gegevens verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Tenslotte kan Voortman uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Voortman maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld firewalls en beveiligde servers. Voortman zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht en eventuele garantietermijnen. Onze gegevensverwerking vindt vrijwel alleen binnen Nederland plaats, en wij spannen ons in om de verwerking van uw gegevens binnen de EU te laten plaatsvinden. Hoe dan ook zorgen wij ervoor dat waar dan ook uw gegevens goed beveiligd en met de vereiste privacywaarborgen wordt verwerkt.

Inzage in en corrigeren van uw Gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Voortman over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan privacy@voortmangroep.nl. U kunt dan op een vestiging van Voortman Groep direct inzage krijgen in onze systemen. Als u een schriftelijk overzicht wenst, kunnen wij dat tegen betaling van een vergoeding binnen vier weken verstrekken. Wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan Voortman via receptie@voortmankeukens.nl Indien gewenst hebt u de mogelijkheid het delen van uw gegevens te beëindigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving, of uw gegevens ter overdracht elektronisch ter beschikking krijgen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Voortman?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via eigen kanalen van Voortman verkregen zijn. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Voortman accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Klacht indienen?

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per brief melden. Adresseer uw brief aan:

Voortman Groep B.V.
Postbus 81
7460 AB Rijssen

Uiteraard hebt u onverkort het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of juridische ondersteuning te zoeken.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een e-mail sturen aan: privacy@voortmangroep.nl


[1 juli 2020]